FİZİKSEL AKTİVİTE UYGUNLUK KARNESİ EĞİTİMİ ve FİZİKSEL AKTİVİTE REÇETESİ LİDERLİK PROGRAMI

FİZİKSEL AKTİVİTE UYGUNLUK KARNESİ EĞİTİMİ ve FİZİKSEL AKTİVİTE REÇETESİ LİDERLİK PROGRAMI

Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanlar çocukların her gün en az 60 dakika fiziksel aktivite yapmasını önermektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi de Dünya Sağlık Örgütü önerileri doğrultusunda hazırlanmış ve her yaş grubuna yönelik fiziksel aktivite önerilerini içermektedir.

Gerek ulusal fiziksel aktivite rehberlerimizde yer alan öneriler kapsamında gerekse müfredat çalışmaları kapsamında MEB’e Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite ile ilgili Bakanlığımız önerileri sunularak bilim kurulu kararı ile “Fiziksel Aktivite Uygunluk Karnesi” geliştirilmiştir. Fiziksel Aktivite Uygunluk Karnesi eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda 2 kez verilecek olup uygulamada mekik, şınav, otur-uzan esneklik ölçümü, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümü değerlendirilecektir. Fiziksel Aktivite Uygunluk Karnesi ana karnedeki beden eğitimi ve spor ders notunu etkilemeyecek ve çocuklara ait bilgiler gizli tutulup her çocuğun kendi ailesiyle paylaşılacaktır. E-okul veri tabanından da velilerin diğer karne notlarına erişimleri gibi Fiziksel Aktivite Uygunluk Karnesine de ulaşımlarının sağlanmasına çalışılacaktır.

Beden Eğitimi öğretmenleri zümre başkanlarına MEB işbirliğinde hazırlanan eğitim videolarının tanıtılacağı “eğitici eğitimleri” yapılacaktır. Bu eğitimlerde aynı zamanda sağlık için hareket ve fizik aktivitenin öneminin de anlatılacağı sunumlar bilim kurulu hocalarımızın katılımı ile yapılacaktır.

Bakanlığımız, MEB ve Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği işbirliği ile NUTS-I düzeyinde 12 bölgede düzenlenmesi planlanan eğitim toplantılarında, öğleden önce beden eğitimi ve spor dersi öğretmelerine “Fiziksel Aktivite Uygunluk Karnesi Eğitim Programı”, öğleden sonra ise aile hekimlerine “Fiziksel Aktivite Reçetesi Liderlik Programı” yapılması planlanmaktadır.

Aile hekimlerine yönelik Fiziksel Aktivite Reçetesi Liderlik Programı eğitimleri pilot olarak İstanbul ve İzmir illerinde düzenlenmiştir. Söz konusu eğitimin 2016 yılı içerisinde de 81 ilde görevli Aile Hekimlerine verilmesi planlanmıştır.

Gelişmiş ülkelerde uygulanan Fiziksel Aktivite Uygunluk Karnesinin ülkemizde de uygulaması ile uzun vadede ortaokul ve lise öğrencilerinin gelişimlerinin izlenmesi hususunda faydalı olacağı düşünülen program, Aile Hekimlerine yönelik “Fiziksel Aktivite Reçetesi Liderlik Programı” ile eş zamanlı olarak 10 Mart 2016 Perşembe günü Ankara MEB Şura Salonu’nda lansman ile başlatılmıştır.

Fiziksel aktivite uygunluk karnesi eğitimine buradan ulaşabilirsiniz.

Fiziksel Aktivite – Dünya Sağlık Örgütü 2015

Ana unsurlar

  • Yetersiz fiziksel aktivite dünyada önde gelen 10 ölüm nedeninden biridir.
  • Yetersiz fiziksel aktivite kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) için anahtar risk faktörüdür.
  • Fiziksel aktivitenin sağlık üzerinde kayda değer yararları vardır ve BOH’ın önlenmesine katkıda bulunur.
  • Küresel düzeyde 4 yetişkinden 1’i inaktiftir.
  • Dünya adölesan nüfusunun % 80’inin fiziksel aktivitesi yetersizdir.
  • DSÖ üye ülkelerinin %56’sında yetersiz fiziksel aktivite üzerine politikalar yürütülmektedir.
  • DSÖ üye ülkeleri 2025’de yetersiz fiziksel aktiviteyi % 10 azaltmayı kabul etmişlerdir.

Fiziksel Aktivite Önerileri

FA_Gorsel

Yetersiz fiziksel aktivite dünya çapında ölümlerin önde gelen 10 risk faktöründen biridir. Yetersiz fiziksel aktivite kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar için de önemli bir risk faktörüdür. Ve dünyada adolesan popülasyonun  % 80’i yetersiz fiziksel aktivite düzeyine sahiptir.

Dünya Sağlık Örgütü; dans etmek, yürüyüş yapmak, seyahat etmek, ev işleri yapmak gibi enerji harcamasını gerektiren tüm aktiviteleri fiziksel aktivite olarak tanımlamaktadır. Fiziksel aktivite ve egzersiz birbiri ile karıştırılmamalıdır. Egzersiz; planlanmış, tekrarlayan ve yapılandırılmış bir fiziksel aktivite türüdür. Yürüme, bisiklete binme gibi orta şiddette düzenli fiziksel aktivite sağlık için önemli faydaları vardır. Günlük yaşama basit aktiviteler eklenerek daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürülebilir.

Fiziksel Aktivite Çalıştayı

banner

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan ve 29.09.2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazetede Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında Bakanlık ve Kurum üst düzey yöneticilerimiz, Daire Başkanlıklarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, belediyelerin, 81 İl Halk Sağlığı Müdürlükleri’nin temsilcileri ile üniversitelerden akademisyenler katılımıyla 09-10 Şubat 2015 tarihlerinde Ankara Rixos Otel’de “Fiziksel Aktivite Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.
Çalıştayda aşağıdaki başlıklar ele alınmıştır;